Certifect spot-on

Certifect spot-on

Roztok pro nakapání na kůži - spot -on.

Léčba a prevence napadení klíšťaty. Prevence environmentální kontaminace blechami inhibicí vývoje všech nedospělých stádií blech

 

Nákup pouze přímo ve Veterinární ordinaci!!


Indikace

Léčba a prevence napadení klíšťaty (Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus, Ixodes scapularis, Dermacentor variabilis, Haemaphysalis elliptica, Haemaphysalis longicornis, Amblyomma americanum a Amblyomma maculatum) a blechami (Ctenocephalides felis a Ctenocephalides canis) u psů. Léčba při napadení všenkami (Trichodectes canis). Prevence environmentální kontaminace blechami inhibicí vývoje všech nedospělých stádií blech. Přípravek je možné použít jako součást léčebné strategie při zvládání alergické dermatitidy po bleším kousnutí (FAD, Flea Allergy Dermatitis). Eliminaceblech a klíšťat během 24 hodin. Účinek jedné léčebné aplikace proti dalšímu napadení klíšťaty je 5 týdnů a v případě napadení blechami až 5 týdnů. Ošetření nepřímo snižuje riziko přenosu nemocí přenášených klíšťaty (babesióza psů, monocytární ehrlichióza, granulocytární anaplasmóza a borrelióza) z infikovaných klíšťat po dobu 4 týdnů.

Kontradikce

Nepoužívat u nemocných zvířat (např. při systémovém onemocnění, diabetes, horečce) nebo zvířat v rekonvalescenci.Nepoužívat u králíků a u koček.

Nežádoucí účinky

Přechodné kožní reakce v místě aplikace (změna barvy kůže, lokální ztráta srsti, svědivost, zarudnutí) a celková svědivost nebo ztráta srsti se mohou objevit v ojedinělých případech. Jestliže si psi olizují místo aplikace, může být rovněž pozorováno nadměrné slinění, zvracení, hyperglykémie, zvýšená citlivost ke stimulačním podnětům, letargie, bradykardie nebo bradypnoe. Příznaky jsou přechodné a obvykle zmizí bez nutnosti ošetření během 24 hodin. Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

Složení

Každá jednotlivá dávka (pipeta se dvěma dutinami) dodává: psi 2-10 kg - 67 mg fipronilu, 60,3 mg S-methoprenu a 80 mg amitrazu; psi 10-20 kg – 134 mg fipronilu, 120,6 mg S-methoprenu a 160 mg amitrazu; psi 20-40 kg – 268 mg fipronilu, 241 mg S-methoprenu a 320 mg amitrazu, psi 40-60 kg – 402 mg fipronilu, 361,8 mg S-methoprenu a 480 mg amitrazu. Pomocné látky: butylhydroxyanisol (0,2%) a butylhydroxytoluen (0,01%).

Dávkování a způsob podání

Doporučená minimální dávka je 6,7 mg/kg živé hmotnosti (ž.hm.) pro fipronil, 6 mg/kg pro (S)-methopren a 8 mg/kg pro amitraz. Podání nakapáním na kůži - spot-on. Plán ošetření: V měsíčních intervalech po celou dobu sezóny klíšťat a/nebo blech, a to podle místní epizootologické situace. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ: Blistr rozstřihněte nůžkami v místě vytečkované čáry (nebo přehněte na rohu podle vyobrazení a sejměte fólii). Vyjměte pipetu a držte ji ve svislé poloze. Nůžkami odstřihněte hrot pipety. Rozhrňte srst zvířete, až je vidět kůže. Přiložte hrot pipety na kůži. Zmáčkněte pipetu, naneste přibližně polovinu jejího obsahu na krk mezi bází lebeční a lopatkami. Aplikaci opakujte na bázi krku před lopatkami, až pipetu zcela vyprázdníte.
 

Upozornění

Ošetření přípravkem CERTIFECT způsobí uvolnění klíšťat u napadeného psa, přerušuje uchycení a rychle usmrcuje klíšťata během 24 hodin, čímž inhibuje sání krve a související riziko přenosu patogenů z klíšťat. Riziko rozvoje babesiózy, monocytární ehrlichiózy, granulocytární anaplasmózy a borreliózy u psů po dobu 4 týdnů se tímto nepřímo snižuje. Zůstává účinný i po expozici slunečnímu světlu nebo tehdy, když jsou zvířata vlhká po dešti, koupání nebo po namočení ve vodě. Šamponování nebo ponořování zvířat do vody přímo po ošetření nebo časté šamponovaní může však snížit dobu trvání účinnosti. Ošetřená zvířata se nesmí koupat 48 hodin po ošetření. U psů vyžadujících použití šamponu je lepší použít ho ještě před aplikací tohoto veterinárního léčivého přípravku. Blechy všech vývojových stádií mohou zamořit přepravky pro psy, místa, kde pes spí a odpočívá, jako jsou koberce a textilní domácí vybavení. V případě masivního zamoření blechami a na začátku ochranných opatření se tato místa musí pravidelně ošetřovat vhodnými insekticidními prostředky a pravidelně vysávat. Po ošetření přípravkem CERTIFECT jsou klíšťata obvykle usmrcena a odpadají ze psa během 24 hodin po aplikaci, aniž by sála krev. Nelze však vyloučit přichycení jednotlivých klíšťat po ošetření. Proto nelze zcela vyloučit přenos infekčních chorob, pokud jsou podmínky nepříznivé. Lze použít během březosti a laktace. U chovných zvířat, v průběhu březosti a laktace byla prokázána bezpečnost při ošetření v 28-denních intervalech několika po sobě následujícími dávkami, a to až 3krát vyššími, než je maximální doporučená dávka. U zdravých dospělých psů (ošetřovaných až 6krát v dvoutýdenních intervalech) a u štěňat (ve věku 8 týdnů, která byla ošetřena jednou) byla prokázána bezpečnost, a to až u 5-ti násobku doporučené dávky.


Varování

Zvláštní opatření pro použití u zvířat. Zabraňte kontaktu s očima psů. Pouze pro podání nakapáním na kůži - spot-on. Nepodávejte perorálně ani jinou cestou. Přípravek aplikujte na suchou pokožku na takové místo, ze kterého si jej zvíře nemůže slíznout, a zajistěte, aby po aplikaci nedocházelo k vzájemnému olizování zvířat. Po aplikaci může být místo ošetření vlhké nebo mastné. Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici další studie týkající se bezpečností, ošetření neopakujte v intervalech kratších než 2 týdny, neprovádějte ošetření u štěňat mladších 8 týdnů a psů o živé hmotnosti nižší než 2 kg. Psům by nemělo být dovoleno plavat ve vodních tocích 48 hodin po ošetření. Známé nežádoucí účinky amitrazu a jeho metabolitů jsou způsobeny jejich účinkem coby agonistů alfa-2-adrenergních receptorů. Mohou zahrnovat nadměrné slinění, zvracení, letargii, hyperglykémii, bradykardii nebo bradypnoe. Příznaky jsou přechodné a obvykle zmizí bez nutnosti ošetření během 24 hodin. Pokud jsou příznaky závažnější nebo přetrvávají, může se použít antidotum (atipamezol hydrochlorid). Při předávkování se však může zvýšit riziko výskytu nežádoucích účinků, proto je potřeba zvířata vždy ošetřovat správnou velikostí pipety odpovídající živé hmotnosti.Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům. Tento veterinární léčivý přípravek může u člověka způsobit senzibilizaci kůže, alergické reakce a mírné podráždění očí. Zvířata nebo lidé se známou přecitlivělostí na kteroukoliv z léčivých nebo pomocných látek by se měly vyhnout kontaktu, který ve velmi vzácných případech může u určitých jedinců způsobit podráždění dýchacího ústrojí a kožní reakce. Doporučuje se používat ochranné rukavice. Vyhněte se přímému kontaktu s ošetřeným místem. Dětem by nemělo být dovoleno, aby si hrály s ošetřenými psy, dokud aplikovaný přípravek nezaschne. Doporučuje se proto neošetřovat psy během dne, ale brzy zvečera a nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zvláště dětmi. Tento veterinární léčivý přípravek obsahuje amitraz, který může způsobit neurologické vedlejší účinky u jednotlivců. Amitraz je inhibitor monoaminooxidázy (IMAO), a proto osoby užívající léky obsahující IMAO musí být obzvláště obezřetné. Aby bylo riziko možného vdechnutí minimální, doporučuje se aplikovat přípravek venku nebo v dobře větraných prostorách. Během zacházení s přípravkem nekuřte, nepijte ani nejezte. Po použití si pečlivě umyjte ruce. Použité pipety se musí ihned zlikvidovat. Uložené pipety se musí uchovávat v neporušeném foliovém obalu. V případě náhodného potřísnění kůže omyjte postižené místo okamžitě vodou a mýdlem. V případě náhodného zasažení očí důkladně vypláchněte čistou vodou. Jestliže se objeví nežádoucí účinky, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.
 

« Zpět

NEJPRODÁVANĚJŠÍ:

plaqoff animal

 

obojek foresto

 

dietní krmivo

 

zubní tyčinky

 

imunita